Tag: หนังใหม่

หนังใหม่: The Dig

หนังใหม่: The Dig หนังดัดแปลงจากหนังสือของ จอห์น เพรสตัน และชีวประวัติบางส่วนของบุคคลสำคัญที่มีตัวตนอยู่จริงในวงการโบราณคดีของอังกฤษคือ บาซิล บราวน์ และ มากาเร็ต กุยโด (เพ็กกี้ พิกก็อต) และเรื่องราวของ อีดิธ พริตตี้ เจ้าของสถานที่ซึ่งถูกค้นพบซากเรือสำคัญดังกล่าว Continue reading “หนังใหม่: The Dig”